Важно

ОВОС за Южен поток готов


Българското министерство на околната среда и водите публикува одобрението на инвестиционното предложение за тръбата Южен поток. Според доклада за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) се заключава, че проектът няма да нанеси щети на природата. Проучването е направено от български и чуждестранни експерти. Докладът съдържа над 200 мерки за защита. Най-оспорвано беше преминаването през плажа Паша дере до Варна. Докладът предлага алтернативен метод за пресичане на плажа: вместо в изкопи на дълбочина 20 метра, тръбите ще се положат в четири микротунела, съответно по един за всяка тръба.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us