Важно

Пак спасиха Яйлата от застрояване засега


Административният съд в Добрич отхвърли жалбата на арендаторите братя Павлови срещу заповед на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за спиране на застрояването в археологическия резерват „Яйлата“ до Каварна.

Павлови два пъти направиха опит да издигнат масивна сграда, която наричат рибарска хижа, върху скалите на брега на морето с обща площ 1.5 декара. Според Административния съд разрешението за строеж е издадено без съгласуване на инвестиционния проект с министерството на културата. Не е проведена и процедура за оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Археологическия резерват „Яйлата“ има изготвен, съгласуван и одобрен общ устройствен план, според който територията е за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране и в нея не се предвижда никакво ново строителство.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us