Важно

Подводни снимки на Сребърна

Първите подводни снимки на плаващите тръстикови острови и на удавената върбова гора в езерото Сребърна бяха заснети от екип на националната японска телевизия ТBSVisionInc. В течение на 10 дена чужденците са заснели колонията на къдроглавия пеликан, местообитанията на защитените видове птици и на редките защитени растения – блестяща млечка и блатно кокиче. Заснети са и кадри в момент, когато хищното растение обикновена мехурка улавя своите жертви.

Документалният филм ще бъде излъчен в Япония в средата на август, след което ще бъде предоставен на инспекцията в Русе за некомерсиални цели и работа с деца.

ТBSVisionInc. заснема документални филми на обекти на Световното наследство под закрилата на ЮНЕСКО, част от които е и биосферният резерват „Сребърна“. Телевизията е дъщерна на водещата в Япония TBS (TokioBroadcastingSystemTelevisionInc).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us