Важно

Постановление №86 от 25.04.2012 г.


Спомняте ли си, как в началото на демократичните промени, когато стояхме на опашки по 3 дни за бензин, цялата държава следеше пътя на танкера „Хан Кубрат“. Интересувахме се кога тръгва и кога пристига, кога ще докара така необходимото гориво.

По късно цяла София следеше нивото на язовир Искър, защото от това зависеше дали ще имаме вода.

Е, сега, геодезическата гилдия следи постановленията на министерския съвет. И най-накрая дочакахме. Постановление №86 от 25.04. 2012 г. С това постановление се появи лъч надежда, че Държавата може би ще отпусне средства за геодезия. В Постановлението са предвидени 10 милиона лева. Вярно е, че предвидените средства са записани в Раздел Б и съгласно чл. 2, ал. 2 от същото постановление:

 

„При освобождаване на финансов ресурс министърът на регионалното развитие и благоустройството може да пренасочва средства за финансиране на обектите по т. 1.1-1.6 от раздел А, както и за обектите и дейностите, посочени в раздел Б от приложението.“

 

Остава надеждата, за „освобождаване на финансов ресурс“. Все пак не бива да сме недоволни. За първи път от 2008 г. насам нашето правителство свърза термините „геодезия“ и „финансов ресурс“ в едно изречение и то в официален документ. Да се надяваме, че този път нещата ще се случат. И ако е така, може би в бюджета за 2013 г. ще има най-после предвидени средства за геодезия. Дано. Естествено е всички да се надяваме, че това постановление е началото на края на този дълъг период, в който доста фирми бяха закрити, други работеха колкото да си изкарват хляба, без да имат възможност за разрастване и за нови инвестиции.

След дългият застой, първите търгове за геодезически работи ще бъдат добър критерий, за да погледнем на нашата гилдия от друга ъгъл. Очакванията са цените да спаднат до критичен минимум. Такъв минимум вече наблюдавахме при търговете, организирани от АПИ. По думите на инж. Ал. Лазаров, след пресяването на кандидатите по критериите за налична техника, софтуер и човешки капацитет, с най-голяма тежест при определяне на печелившите ще бъде цената. Ние не можем и не трябва да определяме правилата на търговете, но можем да искаме, допуснатите кандидати да бъдат наистина фирми, доказали се на геодезическия пазар, разполагащи със собствен капацитет – служители, хардуер и софтуер.

Предстои ни интересно лято. Екипът на списанието пожелава на всички колеги, които ще участват в тръжните процедури, успех, а на служителите от АГКК, които ще бъдат ангажирани в тръжните комисии, пожелаваме да бъдат коректни към всички участници.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us