Важно

Познаваме само 15% от видовете на Земята


Нашата планета е населена от около 8,7 милиона биологични вида, от които 6,5 млн. обитават сушата и 2,2 млн. водната среда, сочи американско изследване. От тези 8,7 млн. представители на флората и фауната само 1,25 милиона вида са известни на науката, което е едва 14,1 на сто от общия им брой, уточняват авторите на проучването от Census of Marine Life.

Това е възможно най-точната оценка на биологичните видове на Земята, получена с най-новите методи на таксономията. Предишните предвиждания бяха много по-обобщаващи и варираха между 3 до 100 милиона видове.

Канадският учен Борис Уорм от университета в Халифакс подчерта колко важно за науката е човечеството да открие максимален брой от неизвестните видове, преди те да са изчезнали. Но ако се запазят досегашните темпове на открития, на учените ще са нужни 1200 години, за да каталогизират всички съществуващи форми на живот на Земята. В момента в Червената книга са записани 19 625 вида, застрашени от изчезване, уточни Уорм.

Земята е обитавана от 7,77 милиона животински видове, от които 953 434 са били описани. Растенията са 298 000, от които 215 644 са попаднали в научните каталози. Следват 611 хиляди гъби и плесени, 27 500 вида водорасли и 36 400 едноклетъчни организми.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us