Важно

Правим хранилище за радиоактивни отпадъци


България ще създаде национално хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци до 2015 г. Така страната ни ще отговори на световните изисквания в тази област, коментира изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ Дилян Петров. Макар и предвидено да бъде с голям обем, хранилището ще е модулно – могат да се построят и запечатат толкова клетки, от колкото има нужда в конкретен момент, без значение дали ще се сторят нови ядрени мощности или не, допълва шефът на предприятието. Националното хранилище трябва да е напълно готово до 2015 г., а експлоатационният му срок ще е 60 години. В хранилището ще се съхраняват само средно и ниско радиоактивни  отпадъци, произведени в България. В него няма да се съхранява отработено ядрено гориво и други високо радиоактивни материали. Финансирането на проектирането, както и на строителството на хранилището се поема изцяло от Европейската банка за възстановяване и развитие. Петров допълни, че засега има достатъчно средства за извеждане от експлоатация на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us