Важно

Природозащитници: Нужен е закон за екологична безопасност


Дори и сонда за проучване за шистов газ може да замърси природата

 

Проучването за шистов газ не се различава от концесионния добив, смята експертът от Коалиция „България свободна от ГМО“ Мариана Христова. Само една сонда, проучваща за шистов газ, може да означава замърсяване на цяла Добруджа, тъй като ще засегне огромен воден хоризонт от около 13 000 квадратни километра, който служи за източник на вода на живеещите в Добруджа. От екоорганизацията отбелязаха, че проучванията за шистов газ в България могат да доведат и до проблеми с инфраструктурата, тъй като по българските пътища трябва да премине изключително тежката техника, с която ще се проучва. Такъв проблем е имало в Полша, една от страните в ЕС, която е положително настроена за  проучванията на шистов газ. Според еколозите държавата прилага двоен стандарт към този регион от страната. От една страна беше забранено изграждането на ВЕИ в земите от първа до четвърта категория, а от друга страна беше дадено разрешение за проучване на шистов газ.

Градовете в Добруджа ще имат и допълнителни проблеми с водоснабдяването, тъй като добивът на шистов газ изисква огромен воден ресурс.

В САЩ шистов газ се добива в пустинни райони, където гъстотата на населението е един човек на стотици квадратни километри, а у нас искат да го приложат при гъстота 78 човека на квадратен километър.

Проблемът на тази технология e, че веднъж замърсено цялото това водно езеро не може да бъде изчистено, алармират еколозите. Те настояват за създаване на закон за екологична безопасност.

По другата наболяла тема – генно модифицираните организми природозащитниците отбелязаха, че бъдещето на България е в производството на биохрани и в страната вече се наблюдава ръст на биоземеделието, както и в другите европейски държави.

Еколозите обаче изразиха и опасението, че макар България да има най-стриктното законодателство в ЕС по отношение на генно модифицираните организми, не се осъществява полеви контрол.

Година и половина след влизането в сила на Закона за ГМО все още няма създадена и подзаконова нормативна уредба, която да задължи производители и вносители да указват върху продуктите съдържанието на ГМО с едър шрифт, както по закона, посочи той.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us