Важно

Проект за 21 милиона лева за Национален парк Рила


Проект, на стойност 21 милиона лева, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, ще възстановява национален парк „Рила“. Предвидено е възстановяване на естествени и полуестествени тревни формации. Като важна задача бе посочено опазването и поддържането на езерните екосистеми в циркуса на Седемте рилски езера и изтичащите от езерата потоци, както и опазване на дивата коза – символът на националния парк, и нейните местообитания. Ще бъдат премахнати изоставени, рушащи се и опасни обекти на територията на парка, ще се обезопасят и туристически пътеки на места, които са опасни за преминаване. Съществуващите специализирани маршрути ще се обновят и ще се създадат нови за популяризиране на биоразнообразието и редките и застрашени растителни и животински видове, някои от които се срещат единствено на територията на Националния парк „Рила“. Ще бъде разработена и географска информационна система за наблюдение на биоразнообразието, както и общопаркова стратегия за оценка на нуждите от инфраструктура в парка, който е втората по големина защитена jеритория в страната.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us