Важно

САЩ с национален план за спасяването на пчелите

План за спасяване на пчелите представи Белият дом през май. Опрашването, извършвано само от пчелите, съставлява 15 милиарда долара от селскостопанската реколта на САЩ годишно.

Националният план предвижда ограничаване на смъртността на пчелните колонии през зимата максимум до 15% в идните 10 години и възстановяване на 2,8 милиона хектара хабитати в идните пет години чрез намеса на федералните власти и партньорство между държавния и частния сектор.

По данни на министерството на околната среда, пчелите са изгубили 42% от пчелните си колонии през последните 12 месеца, като голяма част са измрели през зимата. Това е втората поредна най-лоша година за пчелите откъм смъртност.През периода 2012 г. – 2013 г. изчезнаха 45% от пчелните колонии.

Както е казал Алберт Айнщайн, ако пчелите умрат, четири години по-късно ще загине и човечеството. Опрашваните от насекомите култури дават около 1/3 от целия обем продоволствени ресурси на човечеството, 90% от опрашването се дължи именно на пчелите.

Изчезването на пчелните колонии се наблюдава от 2006 г. не само в Северна Америка, но и в Европа. За учените причините за това загиване са комбинация от няколко фактора, сред които паразитен молец, вирус, намаляване на храната и не на последно място вредното въздействие на пестицидите. Според учените отглеждането на само една култура на големи площи лишава пчелите от естествения им източник на храна. През април Управлението за защита на околната среда на САЩ наложи мораториум върху използването на някои пестициди, подозирани за унищожаването на пчелите. Пчеларите и някои изследователи твърдят, че има все повече доказателства, че на пчелната популация влияе мощен нов клас от пестициди, известни под името neonicotinoids, които вече се съдържат в самите растения. ЕС също забрани три големи класа пестициди. В Европа всяка година измират 30% от пчелите.

Американският национален план за спасение цели да възстанови и популациите на пеперудите монарси, които също са намалели силно – с 90%.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us