Важно

Шведите рециклират 99% от боклука си

Швеция рециклира 99% от отпадъците си. Този процент е подобрение спрямо впечатляващите данни от 2012 г., когато процентите бяха 96. Страната използва йерархична система за управление на отпадъците: първо шведите се опитват да не създават отпадъци, второ – ако са създали – да се опитат да ги използват повторно, ако и това не става – тогава рециклират отпадъците и като последна възможност пред тях е това да ги депонират. Така вече в депата за боклуци остава само един процент от отпадъците.

Иначе на всеки швед се падат средно 461 кг отпадъци на година, което не е толкова малко. Затова Швеция се фокусира много силно върху най-важния аспект – да не се генерират отпадъци.

Освен своя боклук, шведите използват за електроцентралите си и вносен – около 800 000 тона от Великобритания, Италия, Норвегия и Ирландия. Три тона изгорял боклук съдържат толкова енергия, колкото един тон мазут. Общо 950 000 шведски домакинства се отопляват с енергията, произведена от системата. Още 260 000 домакинства се електрозахранват от такива съоръжения.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us