Важно

Теми свързани с прецизната нивелация:


            Едва ли има някой завършил специалност Геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който да не е влизал в зала 520 на Геодезическия факултет. По-неизвестна като Лаборатория на катедра „Висша геодезия“, тя е свидетел на хиляди обучавани студенти, часовете на десетки преподаватели, на много дипломни комисии, както и на не един празник на факултета. С най-голямата открита тераса на сградата и след основния й ремонт, залата с основание придоби статута на една от най-хубавите и просторни учебни зали на УАСГ.

            Зала 520 е била и арена на стотици изпити и контролни за студентите, по различните предмети в катедра „Висша геодезия“. И, разбира се, наред с голямата част добре представили се студенти, винаги е имало и такива, които по една или друга причина, къде от незнание, къде от мързел или пък просто без да искат, са създали едно неповторимо по изразяването и слога си хумористично творчество! В много случаи написаното може определено да претендира за уникалност в оригиналния си произход.

            В тази поредица представям части от събирани в продължение на 20 години студентски бисери, свързани с теми от геодезическото обучение и най-вече от дисциплините в катедра „Висша геодезия“. Всички цитати са пресъздадени напълно автентично, включително с правописните грешки, и тъй като идеята е била само да се съберат „бисери“, имената на авторите им са останали неизвестни.

 

            Гл.ас. д-р инж. Борислав АЛЕКСАНДРОВ – работещ, и работил в зала 520 повече от 20 години.

 

 

Нивелацията първи клас решава следните научни задачи:

„..най-важната е изог. фиг. на земята и нейното поле. Определя също разликата в нивата и наклоните на моретата и океаните. Също и движенията на земната кора.:..“

 

***

„Превишенията м/у точките, били те подробни или междинни се определя, чрезкато се извади отчета назад от отчета напред, определя се превишението м/у двете точки което превишение се прибавя към дадена кота.“                           

 

***

„При извършване на геометрична нивелация нивелира се поставя в центъра, т.е. да е на почти еднакво разстояние между двете лати, за да се избегне (унищожи) грешка.“

 

***

Друг начин за прецизна геометрична нивелация:

„Метод чрез хидростатичен начин Като база на този метод се използва метода на скачените съдове. Имаме дълъг маркуч пълен с течност и в двата края имаме стъклени съдове (разграфени) Така чрез промяната на водното ниво се определя и денивелацията“.                                                                           

 

***

 

„..прецизната нивелация се извършва с специализирани инварни лати – разграфени от лявата и дясната страна с различни скали, а по средата имаме специална инварна лента (от специален материал) за по-голяма точност 2 бр“.

 

***

„За изследване перпендикулярността на петата на латата е необходима жабка. ….За да се избегне тази грешка на петата на латата могат да се поставят  ограничители, които имат дупка в средата и по този начин жабката всеки път ще е поставена в средата на петата и няма да има такава грешка.“

 

***

„Кронштадския пегел е точката, която се приема за 0 надморска височина.“

 

***

„Мареографите отбелязват колебанията и вълнението на морското ниво.“

 

***

„Отчитането на градите и сантиградите става по основната скала на латата, а чрез допълнителното барабанче отстрани се отчитат сантисантиградите.“

 

***

„Поставя се латата в легнало положение в страни и се опъва конец от единия край до другия и с прецизен измервателен линеен инструмент /линия или друг по-точен/ се измерва разстоянието от средата на латата до конеца. Ако стойността е по-голяма от 5 мм латата се счита за крива и негодна за нивелация.“

 

***

„Компенсатора работи правилно ако мехурчето е в либелата.“

 

***

„Точноста при геодезическите мрежи главно се ползва за прицизната нивелация. За да  се получи добро релефно изобразяване точноста в котите на геодезичната мрежа трябва  да е голяма.“

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us