Важно

Властта търси баланс между бизнес и природа

Трябва да търсим балансирано решение по въпросите на управление на Черноморското крайбрежие като природна среда, интереси на гражданите и развитие на бизнеса. Въпреки трупаните в продължение на 20 години проблеми, решение може да се намери с компромиси от всички страни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на устройството и опазването на българското крайбрежие.

До 2008 г. не е имало закон, който да регламентира управлението на черноморското крайбрежие и за огромна територия общи и подробни устройствени планове превръщат голяма част от крайбрежието в урбанизирана територия. С приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие през 2008 г. се установяват по-строги норми за застрояване в определените с него Зона А и Зона Б, каза министър Павлова и допълни, че при предишното управление на Кабинета „Борисов” те бяха допълнително затегнати. С промяна в закона от 2013 г. беше определено понятието „дюна” и беше регламентирано, че те се намират на морските плажове, допълни министърът. Тя обясни, че през 2012 г. е възложено изработването на специализирани карти за морските плажове. Целта беше да се използват за новите процедури за концесиониране на плажове, чиито концесии сега изтича, обясни Лиляна Павлова.

Регионалният министър съобщи, че от юни ще започне пренасянето на информацията от специализираните карти в кадастралната карта, за която ще има възможност за обжалване.

По последните данни от всички 297 Черноморски плажа дюни има на територия с обща площ от 4654 дка. От тях 3273 дка са терени частна собственост, от които 2600 дка в общо 140 частни имота са в урбанизирани територии. 1046 дка са имоти държавна собственост, а останалите са общинска собственост. 2807 дка от частните терени са „залепени” за морските плажове, а останалите попадат в зона Б. Процедурите за концесия на плажовете „Корал” и „Делфин” ще отнемат време, но трябва да са в сила от 1 януари 2016 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us