Важно

Живеем над ресурсите си


Биоразнообразието е намаляло средно с 28 процента от 1970 г., сочи доклад под название „Живата планета“, който се изготвя веднъж на две години от Световния фонд за живата природа.

Авторите на доклада са стигнали до извода за понижението на параметрите на биоразнообразието с почти една трета след изследване на близо 9000 популации на различни видове животни – бозайници, риби, птици, влечуги, земноводни.

Експертите от Световния фонд за дивата природа отчитат, че потреблението на природни ресурси от човечеството се е удвоило от 1966 г. По думите им най-голям потребител и основна заплаха за световните екосистеми са САЩ. „Ако светът използва природните ресурси в такъв мащаб, в какъвто американците, за поддържането на екологичното равновесие ще бъдат необходими пет планети като Земята“, се казва в доклада.

САЩ заемат пето място в списъка по потребление на ресурси на глава от населението. На първо място е Катар, следват Кувейт, ОАЕ и Дания. Челната десетка се допълва от Белгия, Австралия, Канада, Холандия и Ирландия. В основата на изготвянето на доклада са залегнали фактори като нива на освобождавания в атмосферата въглероден диоксид, горски и обработваеми земеделски площи, количество на индустриалните отпадъци.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us