Геодезия

Валентин Йовев: Направихме всичко, което бяхме планирали за кадастъра

Зам.- министърът на регионалното развитие Валентин Йовев обяви, че всичко, което е било планирано по отношение на кадастъра през 2017 г., вече е постигнато. Това пише българският в. "24 часа". 

Самата кадастрална карта на България е все още далеч от съвършенството и по нея също ще се работи в течение на годините, казва Йовев пред вестника и продължава: Важното е, че всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., с промени в няколко законодателни и други нормативни акта, вече е направено и се прилага на практика. През 2019 г. бяха приети окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в момента агенцията е един от отличниците по е-управление. Делегирани са законови права на правоспособните по кадастъра лица, което много облекчи обслужването, и то при силно увеличен граждански оборот, без да намалеят приходите в държавния бюджет от дейността на агенцията.

Сега кадастралната карта е много богата по съдържание, особено след като в нея бяха интегрирани данните от картите на възстановената земеделска собственост, а и данните за обектите от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: плажовете, дюните, лиманите, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и други. Предстои в бъдеще допълването ѝ с допълнителни данни, включително за подземната инфраструктура.

По повод появили се слухове, че специализираните карти по Българското Черноморие са с грешки, отговорно заявявам, че картите са верни, с вярно съдържание, като са заснети и нанесени дори душовете на плажовете. Друг е въпросът, че и тези карти, като всички други, трябва да се поддържат в актуално състояние. Затова съвместна междуведомствена работна група, председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев и от мен с участието на експерти от всички заинтересовани министерства и ведомства, изготви наредба за поддържане на картите в актуално състояние

Съгласно закона ведомствата, общините, експлоатационните дружества и други юридически лица, съобразно характера на своите функции, организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни. Това ще създаде възможност за допълване на данните в кадастралния регистър с цялата информация за имота от разрешаване на строителство, неговата реализация, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо изменение в имота.

Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции. Още повече, че електронната кадастрална карта показва данните в напълно реално време, тъй като тя се обновява непрекъснато, за разлика например от изображенията на “Гугъл” в street view. Ако трябва да бъда откровен, има какво да се желае от кадастъра и качествата и сигурността на неговата информационна система, за да се отговори в бъдеще на някои по-съвременни изисквания на имотния пазар. И ние определено ще работим в тази посока.

У нас например ресурсните права, системите за временно ползване на имоти от няколко собственици или попечителство над имоти в различни поземлени отношения са все още слабо развити. Когато обаче този вид отношения получат по-широко разпространение, кадастралната система ще трябва да отговори и на тези предизвикателства. Съществуват сложни сделки, които трудно може да се обслужат от сегашната кадастрална карта. Например арендните договори, по силата на които арендаторите получават земеделски субсидии, но собствеността върху имота не е тяхна, а на друго лице. Или други имоти, които са в сложни ипотечни взаимоотношения, концесионните отношения и т.н.

Основа за всички справки, но и ключ за свързване на данни от различни регистри за години напред ще остане идентификаторът на имота, който е уникален за страната ни. Така че пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър предстоят много важни и отговорни реформи. А имайки предвид, че това е силно специализирана администрация, в която работят висококвалифицирани колеги – специалисти, аз не се съмнявам, че поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени.

Правителството има силна воля за подкрепа на работата на тази агенция. Важно е да се отбележи и фактът, че всички приходи от нейната дейност подкрепят силно държавния бюджет.

Направените досега разходи по създаването на кадастралната карта и регистър вече се възстановяват и дори носят приходи в бюджета.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us