Геодезия

Валентин Йовев е назначен за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Министър-председателят Бойко Борисов назначи Валентин Йовев за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Валентин Йовев е инженер, магистър по геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Досега е бил управител на „Проно” ЕООД – специализирано звено към Министерството на отбраната за изготвянето на инвестиционни проекти, свързани със сигурността и отбраната.

В периода септември 2013 – януари 2015 г. е бил изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Председател е на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия.

В брой 5/ 2013 г. излезе интервюто на инж. Йовев пред списание „Геомедия“. Припомняме си го тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us