Геодезия

ВАЖНО: Консултативният съвет на браншовите организации с предложения за промени в ЗУТ, ЗГК, ЗКАИИП

Консултативният съвет на браншовите организации в областта на устройнственото планиране, инвестиционното проектиране, и строителството излезе с общи предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
Членове на Консултативният съвет са Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на строителите в България (КСБ), Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), Националната асоциация на строителите предприемачи (НАСП).

Документът е подписан за КАБ от арх. Владимир Милков, за КИИП – от инж. Марин Гергов, за КСБ – от инж. Илиян Терзиев, за КИГ – от инж. Златан Златанов, за САБ – арх. Петър Диков, за БААИК – от инж. Цветко Тужаров, за НАСП – от инж. Георги Шопов.

Целият текст на документа с предложените поправки:

предложения_браншови_организации

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us