Геодезия

Възможност до 10 октомври за включване в геодезическия симпозиум

Организаторите на традиционния XXXIII Международен ежегоден симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ – София, 1-3 ноември 2023 г. канят за участие и регистрация до 10 октомври. Актуална информация за симпозиума е поместена на уебсайта на СГЗБ http://geodesy-union.org/ и на страницата на симпозиума http://symp2023.geodesy-union.org/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us