Геодезия

Възможност за студентска мобилност по ЕРАЗЪМ+ в два руски университета

Студенти и докторанти от специалност „Геодезия“ към УАСГ може да кандидатстват за мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” в московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) и санктпетербургския държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ). Обменът е за академичната 2018 – 2019 г.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалността през учебната 2018-2019 г., с успех най-малко „добър 4,00“ от завършените към датата на кандидатстването семестри.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи в центъра за международна дейност и мобилност (ЦМДМ), намиращ се в ректората на УАСГ, каб. 206. Срокът за кандидатстване е 31 юли 2018 г.

Подробности и формуляри за кандидатстване – на интернет страницата на УАСГ.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us