Геодезия

Визуализиране в Google Earth на цифровите географски данни, генерирани от фонд „Земеделие“

Българската фирма „Геодетект” ЕООД създаде онлайн конвертор, с чиято помощ контурите на декларираните площи могат да бъдат преобразувани от формат „SHP“ във формат „KML“ и по този начин директно визуализирани в Google Earth или заредени в Google Maps. Това е едно допълнително улеснение за всички кандидати за директни плащания през 2014 г., които могат да разгледат данните, генерирани от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“ на Държавен фонд „Земеделие“ на своите компютри или таблети, без да се налага инсталирането на специализиран ГИС софтуер.

Конверторът и кратки напътствия за използването му може да намерите на адрес https://www.geodetect.bg/shp2kml.html.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us