Геодезия

Влезлите в сила кадастрални карти в София


Вече е месец юли 2009 г. Някои от нас имат доста работа, други чакат по-добри времена.

Въпреки усилията на Агенция по геодезия, карография и кадастър, ние успяхме да спрем работата на поне 300 геодeзисти. Браво! 

Възниква обаче и друг въпрос, който няма нищо общо с горното. В гр. София на 08.05.2009 г. влязоха в сила две кадастрални карти – част от район Люлин и част от район Младост.

Поздравления към колегите, които обслужват двата района. Въпреки големия брой преписки, които се получават всекидневно, засега екипът на СГКК – гр. София се справя добре.

Какво ще стане, обаче, когато на бял свят се появят и още райони. А това време наближава. Предполага се, че до края на годината в София ще влязат в сила и други кадастрални карти. В норматината уредба широко и сравнително ясно са показани начините за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Създаването на кадастралната карта действително е много важен етап. Но този етап е еднократен. Една кадастрална карта се създава примерно за две години. Подръжката и ще продължи десетилетия. А за съжаление ние нямаме ясна представа как точно ще става тази подръжка. Наивно е да се смята, че 10 или 15 служители в СГКК ще могат да се справят с огромния брой преписки. Целите на създаването на кадасталната карта, в карайна сметка, са: по-добро управление на територията и облекчено обслужване на гражданите. Т.е., ако след създаване на кадастрална карта за едно населено място собственикът на имот трябва да загуби един или два дни, за да подаде заявление за издаване на скица, нещо не е наред.

Въпросът с подъжката на кадастралната карта е сложен и изключително важен. Затова призоваваме всички колеги, които имат идеи как да стане това, да пишат на електронната поща на списанието. А ние се ангажираме да предоставим информацията на АГКК. Дано успеем да създадем верния нормативен документ, чрез който да облекчим както нашата работа, така и обслужването на гражданите.

 

Екипът на Геомедия

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us