Геодезия

XII Международна научно-техническа конференция “От снимка към карта: Дигитални фотограметрични технологии”


Инж. Станислав Стоянов

ГИС-София ЕООД

 

 

Дванадесетата конференция „От снимка към карта: Дигитални фотограметрични технологии“ е продължение и развитие на традиционните ежегодни семинари на ползвателите на PHOTOMOD и предоставя широки възможности за дискусии и обмяна на опит в сферата. Домакин на събитието беше Алвор, област Алгарве, Португалия – красиво градче на брега на Атлантическия океан и чудесно място за почивка, риболов и туризъм. Както всяка година събитието бе с широко международно присъствие. Над 130 бяха участниците, в това число специалисти, директори, официални гости и медии, като техният брой нараства със всяка следваща година. Конференцията се проведе в девет сесии, а работни езици по време на конференцията бяха руски и английски. Имаше осигурен симултанен превод, а самата конференция се излъчваше пряко в официалния уеб сайт на фирмата „Ракурс“. Срещата бе открита с приветствие към участниците от д-р Виктор Адров, директор на „Ракурс“ и от Карлос Родригеш от главно управление по територията, Португалия.

По време на конференцията бяха изнесени 45 доклада, в това число и доклада на „ГИС-София“. Генерален спонсор на събитието бе NP AGP „Meridian+“ (Русия), а други пет фирми бяха златни спонсори: Innoter Geoinnovation Agency (Русия), VisionMap (Израел), CTT груп (Русия), DigitalGlobe (САЩ) и GeoEye (САЩ).

 

Ден първи

 

Първият блок от доклади бе на тема: „Фотограметрия и картографски проблеми“. Проф. Готфрид Конечни от Университета Лайбниц в Хановер откри сесия с презентация за сътрудничеството между правителството, индустрията и академичния свят в областта на геоинформацията. Проф. Армин Грюен от Швейцарския институт за консервация и строителни изследвания продължи с представянето на програмата Smart City, осъществена в Сингапур.

Вторият блок бе посветен на дигиталните камери и въздушните съоръжения. Делегатите от Швейцария – Валери Зайцев, и от Израел – Юри Райзман

Третият блок бе на тема: „Фотограметрична обработка на дигиталните въздушни снимки“, в който се включваше и доклада на ГИС-София. След представянията на Енгелберт Брег от Microsoft/Vexel, Австрия и на Андрей Борзов от KB Panorama, Русия,  бе и презентацията на Станислав Стоянов Updating GIS of Sofia Municipality, using UltraCamXp images с българско заглавие „Актуализиране на Географско-информационната система на София,използвайки снимки от UltraCamXp“. В доклада става дума за новото летене, което извърши ГИС София през 2011 г. Споменават се детайлите на плана на летене, на подготовката, както и резултатите от него. Също така се говори за крайните продукти, а именно DEM и ортофотоплан на Софийска община, както и за някои проекти, осъществени от ГИС София, на базата на новите данни.

Още осем представители на различни организации и фирми споделиха практическия си опит в обработката на данни. Особено интересно беше представянето на Паула Редвейк от университета в Лисабон за ползването на фотограметрията и данните, събрани с LiDAR за енергийни и геоложки изследвания. Професорът от Технологичния университет в Мичигън Юджин Ливайн изнесе представянето си по интернет, като изследването му е посветено на използването на hands-free в дигиталните фотограметрични 3D измервания.

 

Ден втори

 

По традиция вторият ден от конференцията е посветен на изследванията на Земята от Космоса. Съществени бяха презентациите на Андрей Шумаков от GeoEye, САЩ, на Бруно Бертолони от ASTRIUM GEO, Франция, и на Джовани Маркизио от DigitalGlobe, САЩ. И тримата представиха работата на спътниците на техните компании. Докладът на Валери Зайчко от Федералната космическа агенция на Русия бе посветен на новите космически средства, които са планирани да оперират на базата на вече работещите сателити.

Втората част беше посветена на фотограметричната обработка на получените данни от дистанционни изследвания. Съвместният доклад на Григори Зусев от CТТ Груп, Москва и на Виктор Адров от „Ракурс“ беше за напълно автоматизирания високопроизводителен комплекс за обработка на данни, а доклада на Олег Гомозов от НИИТП, Москва – за технологиите за поточна обработка на данни. Алексей Пешкун показа обработката на космическите снимки за получаване на триизмерни модели на териториите. В докладите на Дейвид Критчли от Proteus, ОАЕ и на група автори, представящи Газпром ВНИИГАЗ, Москва, голям интерес предизвика мултиспектралните космически фотографии в ползата на батиметрията.

 

Ден трети

 

Две сесии, посветени на 3D-моделирането, се проведоха в третия ден на конференцията. Отново докладът на Армин Грюн за триизмерното заснемане и моделиране на Шуховската кула в Москва предизвика голям интерес. Алексей Елизаров от „Ракурс“ представи триизмерното моделиране със системата PHOTOMOD. Останалите компании също споделиха опита си в създаването на различни триизмерни модели.

Вторият блок бе „Master-class DPW PHOTOMOD“. Той бе воден на руски от Алексей Смирнов и на английски от Дмитрий Кочергин Програмата на обучението включваше следните теми: Using DEM when satellite images block adjustment; PHOTOMOD GeoMosaic.Seamlines building workflow; PHOTOMOD GeoMosaic.Searching clouds tool; 3D feature extractions in VisionMap A3 projects; Using templates for digitizing of roofs; PHOTOMOD functionality overview.

Съвместно с майсторския клас се проведоха и бизнес срещи между участниците в конференцията.

Третият и последен блок бе посветен на обобщаване на резултатите от конференцията. Виктор Адров и финансовият директор на „Ракурс“ Александър Чекурин направиха заключения и раздадоха награди на ползватели на PHOTOMOD Lite – безплатната версия на програмата. Бяха обявени и резултатите от конкурса за проекти, изпълнени с PHOTOMOD Lite. Първата награда за ползване на програмата получи Лабораторията за фотограметрия на Националния технически университет в Атина. Номинацията за тестови проекти бе за Испания и обработката на аерофотоснимки от 1945 и 1956 г. на град Бадахос.

 

Неофициалната част

 

Както всяка година събитието бе съпроводено и от неофициална част. Третият ден бе завършен със спортни мероприятия. За четвъртия ден бе организиран круиз, по време на който имаше интересна програма (разходка с лодка в пещери, барбекю на безлюден залив и др.)

 

Заключение

 

Като заключение може да се каже, че конференцията отново се доказа, като едно от най-мащабните събития в областта на фотограметрията и дистанционните методи. Срещи, дискусии, демонстрации и една много добра организация съпътстваха събитието.

Подробна информация за конференцията, презентациите на лекторите и снимки може да се намери на сайт www.racurs.ru

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us