Геодезия

Юбилейна международна научно-техническа конференция “Тунелно и метростроителство”

На 28 януари 2008 г. се навършиха 10 години от откриването на първия участък от Софийския метрополитен. По този повод в Дома на науката и техниката в София на 28 – 29 януари т.г. се проведе юбилейна международна научно–техническа конференция. Основни организатори бяха НТС по строителство, Федерацията на научно техническите съюзи и Столичната община. Другите организатори бяха научно-техническите съюзи от системата на ФНТС, които имат непосредствено отношение към проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на метрото, между които и Съюза на геодезистите и земеустроителите, както и много строителни фирми. Конференцията беше открита лично от кмета на Столичната община Бойко Борисов, който сподели основните причини за транспортните проблеми на София, както и че за трайното им решаване Столичната община трябва да реализира няколко важни мероприятия, едно от които е разширяването на Софийския метрополитен и то в по-къси срокове.
От пленарните доклади основно внимание заслужават тези на арх. Петър Диков, главен архитект на София – “Развитие на Софийския метрополитен, като гръбнак на масовия градски транспорт” и на ст.н.с.д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на “Метрополитен” ЕАД – “Извършеното и предстоящо разширение на метрото в София”.
Основната нишка в доклада на арх. Диков беше осигуряването на връзка между масовия градски транспорт и софийското метро, изнасяне на автомобилния транспорт в периферията на града и изграждане на ускорен открит трамвай по трасето на т.н. трети метродиаметър (бул. “Цар Борис III” – бул. “Ботевгадско шосе”), който ще минава подземно само през центъра на града. Този метродиаметър ще бъде изграден като последен етап от цялостната схема на Софийския метрополитен.
Останалите доклади, които засягаха главно технически въпроси, бяха разпределени тематично в четири секции, както следва:
Секция 1 – “Геотехника и хидрoизолации при строителството на тунели и метрополитени” – 11 бр.
Секция 2 – “Строителство на тунели и метрополитени” – 12 бр.
Секция 3 – “Геодезия, маркшайдерство и пътни работи при строителство на тунели и метрополитени” – 15 бр.
Секция 4 – “Съобщителна и осигорителна техника в тунелите и метрополитените”– 11 бр.
Геодезическите и маркшайдерски работи бяха обхванати в докладите на инж. Светозар Филипов – Метрополитен София, метросхема, трасета, станции, профили и геодезия, доц. д-р инж. Костадин Костадинов и инж. Здравко Тилков – “ Геодезическа основа за осигуряване на строителството и наблюдаването на деформации при разширението на Софийското метро (от ст. 7 до ст. 9), инж. Иван Андреев – “Маркшайдерско обслужване на ж. п. тунели за нуждите на проект “Разширене на Софийския метрополитен между бул. Др. Цанков и бул. Мария Луиза”, инж. Ивайло Иванов – “Маркшайдерско обслужване на тунел към корпус за едро трошене”.Изнесени бяха 12 доклада от чуждестранни автори, които изложиха техния богат опит.
Споделения опит при изграждането на тунели и метрополитени, както и разбирането на Столичната община, като инвеститор на Софиийския метрополитен, за неговото изключително значение за решаване на транспортните проблеми на столицата дават надежда за ускорено изграждане на Софийския метрополитен.

Автор

Super User
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us