Геодезия

За геодезията кризата и АГКК


Вече е ноември 2009 г. Вижда се и краят на тази година. Сякаш вчера беше ноември 2008 г. и световната криза беше в началото. Повечето хора предполагаха, че няма да я усетим кой знае колко. За съжаление кризата дойде и у нас, и то с цялата си тежест.

 

Геодезистите не останаха незасегнати. Освен че малките поръчки от частни възложители намаляха с поне 30%-40%, изведнъж се оказа, че и държавата няма пари за кадастър и геодезия. Вярно е, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) ни беше поразглезила и всяка година се провеждаха голям брой обществени поръчки, които осигуряваха прехраната на поне 80% от гилдията.

 

В това размирно време новото правителство реши да смени и ръководството на АГКК. В такъв момент  не можем да пренебрегнем факта, че под ръководството на вече бившият директор инж. Цветен Боев АГКК постигна изключително голям напредък. Спомнете си за момент какво беше положението през 2003 г. Така че трябва да изкажем благодарността си към г-н Боев.

 

Изборът на нов директор на АГКК (след като според новото правителство е наложителен), по наше мнение е сполучлив. Инж. Александър Лазаров има опит в ръководенето на голяма общинска фирма. Всъщност фирма „ГИС“ – София, на която беше управител настоящият директор на АГКК, е най-голямата фирма в България, занимаваща се с кадастър. Вярно е, че ръководенето на цяла агенция и определянето на политиката за развитие на геодезията и кадастъра в България е малко по различно от ръководенето на една, колкото и голяма да е тя, фирма, но натрупаният опит би следвало да окаже влияние. Екипът на списание „Геомедия“, изказва най-искрени пожелания към г-н Лазаров за успешна работа и реализация на новото поприще. Ако успее да подобри работата на АГКК с темповете, с които тя се подобряваше от 2003 г. до 2009 г., то след 6 години, геодезическата гилдия ще бъде на едно много високо равнище. Успех!

 

Предстоят изключително много задачи, които трябва да бъдат решени в сравнително кратки срокове. На първо място това е нормативната база. Това е един от пропуските в работата на АГКК. Неоспорим факт е, че за много от задачите, стоящи пред гилдията, нормативната база или е отчайващо остаряла, или въобще не съществува. На дневен ред е и промяна на ЗКИР. Асоциацията на геодезическите фирми и Камарата на инженерите по геодезия, съвместно с АГКК,  организират доста срещи за обсъждане на промените в нормативната база. Списание „Геомедия“ поема ангажимента да публикува на страниците и на сайта си всички разумни идеи от страна на гилдията. Дано с общи усилия успеем да постигнем добър резултат.

 

И едно пожелание към всички колеги. Обществените поръчки, които се обявяват в момента, са изключителна рядкост. Нека не си пречим взаимно и не обжалваме решенията на тръжните комисии.

 

Екипът на Геомедия

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us