Геодезия

За кризата и геодезията


Както всяка нова година (от поне 10 години назад) така и 2009 г. започна с едно от най-посещаваните, а може би най-посещаваното мероприятие организирано от геодезисти за геодезисти. Както обикновено почти всички присъстващи на Празника на геодезиста, организиран от Асоциация на гедозеческите фирми, си тръгнаха доволни от прекарването, като мястото този път беше Слънчев бряг.

За съжаление, всеки празник си има начало и край. И следват отново делници. Но, може би така и по-добре, защото ще чакаме следващия празник с нетърпение. Но докато го чакаме, трябва неща да работим.

Кризата ни настъпва все по-силно. Всички колеги са я усетили – кой по-малко, кой повече. Има обаче една светлина в тунела. На 26.02.2009 г. в АГКК започна тръжната процедура по, може би, най-голямата обществена поръчка за геодезия от 1989 г. до сега. Най-вероятно всички колеги са запознати с обществената поръчка – изработване на ортофото планове, кадастрални карти, специализирани карти, ЕТК  на черноморското крайбрежие. Става дума за над 750 000 ха. Работата включва почти цялата палитра от геодезически дейности – като започнем от ГММП и завършим с ЕТК. Това е един чудесен случай българските фирми да добият опит в забравената фотогрметрична работа. И най-накрая и България да се похвали с ортофото план в М 1:1000 на голям брой населени места. Да се надяваме, че това няма да бъде последната държавна поръчка с такъв обем.

Интересът към задачата е доста голям. За участие в тръжната процедура са подали документи 11 граждански дружества, съставени от общо 41 фирми, от които 5 чуждестранни. За съжаление все още няма чисто българска фирма, която да е екипирана със самолет и фотограметрична камера. Но има надежда и това да се случи някога.

 

Екипът на списание ГЕОМЕДИЯ, пожелава на всички участници в тръжната процедура успех, а на ръководството на АГКК да ни радва по-често с такива задачки.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us