Геодезия

За новостите във фотограметрията и дистанционните методи – лекция в сряда

Публична академична лекция на тема: Съвременни измерения на фотограметрията и дистанционните методи ще изнесе доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева на 27 януари (сряда) от 17 часа в зала 226 на Новата сграда на УАСГ (блок Б). Доц. Здравчева е от катедра „Фотограметрия и картография” при ГФ на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us