Геодезия

За перспективите и реализацията на младите у нас и в Европа


СГЗБ организира семинар, посветен на бъдещите експерти

Младежки семинар на тема: „Реализация и перспектива за младите геодезисти в България и Европа“, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), събра над 100 млади специалисти в зала 3 на Дома на науката и техниката в София в края на април.

Откриването започна с няколко поздравителни адреси – от председателя на СГЗБ проф. Георги Милев, от Геодезическия факултет, прочетен от Иванка Колева, от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия (СГСАГ), представен от инж. Васил Станев, и от председателя на младежката организация към Международната федерация на геодезистите, поднесен от Кремена Боянова. Инж. Васил Станев направи уместни предложения в учебната програма на геодезистите задължително да се въведе изкарването на шофьорски курсове, както и стажове в Европа.

 

tzveten.jpg
Инж. Цветен Боев говори за Кадастър 2014, в дясно – проф. Георги Милев 

В същинската част на семинара инж. Цветен Боев успя да ангажира вниманието на публиката в лекцията си, посветена на програмата Кадастър 2014, където обърна внимание на добрите и лошите практики в България. Интересен беше акцентът с южнокорейския опит – в страната, където от 75 години има кадастрална академия, всеки работещ трябва да се обучава по две седмици на полугодие, ако не иска губи работата си. Другият пример беше от скандинавските страни, където с навлизането на електронното управление (e-government) се налага практиката във всеки ВУЗ, независимо от изучаваната специалност, да се минава едносеместриален курс по ползване на ГИС.

Следващите две лекции вече имаха думата двама млади геодезисти: Теодор Масов, възпитаник на СГСАГ и МГУ, и Теодоси Бояджиев, завършил СГСАГ. Масов коментира въпроса за оценката на риска при инженерни дейности, а Бояджиев разказа за опита на човека практик. И двамата се обединиха около тезата, че преподавателите са демотивирани и материалната база има накъде да се развива. Добромир Ковачев показа някои реализирани проекти свързани с програмата PYTAGORAS, а юристът от АГКК Красимир Гебрев очерта насоките в развитието на кадастъра от гледна точка на законодателство.

Последваха презентациите на Лиляна Турналиева от министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии за възможностите на европейската Директива INSPIRE. С фокус към образованието и реализацията на младите бяха лекциите на двамата геодезисти от Гео Плюс ЕООД – инж. Зоя Карабахчиева и д-р инж. Иван Калчев. За комасацията и добрите практики в Холандия говори д-р инж. Кирил Стоянов от министерството на земеделието и храните. Той обърна внимание, че у нас всичко е раздробено, липсва закон за комасацията и едва ли скоро ще се прокара такъв. Целите на комисията за младежта към управителния съвет на ФНТС очерта д-р инж. Кремена Деделянова, а новия център за професионално обучение към „ГИС-София“ ЕООД представи инж. Таня Маджарова.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us