Геодезия

За връзката между архитектурата и геодезията

Изработеното от геодезистите се използва от много широк кръг специалисти.  Не можем да си представим проектирането на сграда, път или на каквато и да била инфраструктура без участието на геодезията.

Въз основа на данните от геодезическото заснемане различните проектанти могат да вземат правилното решение и да развият своите идеи. От тук идва и голямата отговорност на геодезическата колегия при изграждането на населени места, сгради и инфраструктура. А така също и необходимостта от добри връзки между архитекти и геодезисти.

Когато един архитект започва своя проект, първото което го интересува, е резултатът от геодезическото заснемане на терена. Той му помага, за да се ориентира и да предприеме верните стъпки за изработването на застроителен план на един квартал, град, населено място. Архитектът не би могъл да свърши собствената си работа, ако няма на разположение точната специализирана карта на терена и на цялата съществуващата инфраструктура.

Дейността на архитектите е взаимносвързана с тази на геодезистите, а за да се развива строителството по-добре и добрите релации между архитектурната и геодезическата колегии са абсолютно наложителни.

В този брой списание Геомедия представя на вниманието на читателите си Съюза на архитектите в България и най-голямото международно архитектурно обединение – Международният съюз на архитектите (МСА), със седалище в Лозана.

За да работим заедно, трябва да се познаваме добре, необходимо е да разбираме проблемите си и да си помагаме, защото имаме обща кауза.

Воден от това разбиране и убеден в нуждата от тясно сътрудничество между гилдиите, екипът на Геомедия ще се опита в бъдеще да представи развитието, проблемите и успехите и на други браншови организации в областта на строителството.

 

Екипът на Геомедия

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us