Геодезия

За връзката между архитектурата и геодезията

Изработеното от геодезистите се използва от много широк кръг специалисти.  Не можем да си представим проектирането на сграда, път или на каквато и да била инфраструктура без участието на геодезията.

Въз основа на данните от геодезическото заснемане различните проектанти могат да вземат правилното решение и да развият своите идеи. От тук идва и голямата отговорност на геодезическата колегия при изграждането на населени места, сгради и инфраструктура. А така също и необходимостта от добри връзки между архитекти и геодезисти.

Когато един архитект започва своя проект, първото което го интересува, е резултатът от геодезическото заснемане на терена. Той му помага, за да се ориентира и да предприеме верните стъпки за изработването на застроителен план на един квартал, град, населено място. Архитектът не би могъл да свърши собствената си работа, ако няма на разположение точната специализирана карта на терена и на цялата съществуващата инфраструктура.

Дейността на архитектите е взаимносвързана с тази на геодезистите, а за да се развива строителството по-добре и добрите релации между архитектурната и геодезическата колегии са абсолютно наложителни.

В този брой списание Геомедия представя на вниманието на читателите си Съюза на архитектите в България и най-голямото международно архитектурно обединение – Международният съюз на архитектите (МСА), със седалище в Лозана.

За да работим заедно, трябва да се познаваме добре, необходимо е да разбираме проблемите си и да си помагаме, защото имаме обща кауза.

Воден от това разбиране и убеден в нуждата от тясно сътрудничество между гилдиите, екипът на Геомедия ще се опита в бъдеще да представи развитието, проблемите и успехите и на други браншови организации в областта на строителството.

 

Екипът на Геомедия

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us