Геодезия

Зам.-министър Валентин Йовев поздрави геодезистите на международния симпозиум, организиран от СГЗБ

„За мен е огромна чест да поднеса своите приветствия по повод официалното откриване на XXX юбилеен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ и то именно в сградата на най-старата и най-престижната професионална организация в България – на Научно-техническите съюзи. Не само традициите ни задължават да развиваме, усъвършенстваме и почитаме геодезията като професия, но и нашата професионална съвест“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на международния форум. По думите му обучението по геодезия не приключва със завършване на образователна степен, а продължава през целия професионален път.

Подобен научно-практически форум е важен и навременен и трябва да даде по-ясна картина на състоянието на геодезията в България, за да може Агенцията по геодезия, картография и кадастър и МРРБ да планират по-добре бъдещите политики в областта на геодезията, картографията и кадастъра, коментира инж. Йовев.

„Убеден съм, че геодезическата гилдия като общество на високо просветени хора е духовен елит, който ще реализира тези политики“, подчерта заместник-регионалният министър. Той обърна внимание, че няма друга професия в България, която да има собствен закон, задължаващ държавата да провежда тези политики и да намира финансиране.

Използването в максимална степен на европейските финансови инструменти може да доведе до нови нива на развитие на геодезическата наука и практика. Само по този път геодезията и геодезистите в България ще утвърдят своя авторитет в обществото, каза още  инж. Йовев.

Заместник-министърът приветства участниците в симпозиума и от името на министър Петя Аврамова. В поздравителния си адрес министърът на регионалното развитие и благоустройството подчертава, че геодезията е основополагаща за всички инфраструктурни политики, които МРРБ провежда, и затова е важно да се работи съвместно с бранша.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us