Геодезия

Зам.-министър Валентин Йовев поздрави геодезистите на международния симпозиум, организиран от СГЗБ

„За мен е огромна чест да поднеса своите приветствия по повод официалното откриване на XXX юбилеен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ и то именно в сградата на най-старата и най-престижната професионална организация в България – на Научно-техническите съюзи. Не само традициите ни задължават да развиваме, усъвършенстваме и почитаме геодезията като професия, но и нашата професионална съвест“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на международния форум. По думите му обучението по геодезия не приключва със завършване на образователна степен, а продължава през целия професионален път.

Подобен научно-практически форум е важен и навременен и трябва да даде по-ясна картина на състоянието на геодезията в България, за да може Агенцията по геодезия, картография и кадастър и МРРБ да планират по-добре бъдещите политики в областта на геодезията, картографията и кадастъра, коментира инж. Йовев.

„Убеден съм, че геодезическата гилдия като общество на високо просветени хора е духовен елит, който ще реализира тези политики“, подчерта заместник-регионалният министър. Той обърна внимание, че няма друга професия в България, която да има собствен закон, задължаващ държавата да провежда тези политики и да намира финансиране.

Използването в максимална степен на европейските финансови инструменти може да доведе до нови нива на развитие на геодезическата наука и практика. Само по този път геодезията и геодезистите в България ще утвърдят своя авторитет в обществото, каза още  инж. Йовев.

Заместник-министърът приветства участниците в симпозиума и от името на министър Петя Аврамова. В поздравителния си адрес министърът на регионалното развитие и благоустройството подчертава, че геодезията е основополагаща за всички инфраструктурни политики, които МРРБ провежда, и затова е важно да се работи съвместно с бранша.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us