Геодезия

Заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-29 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-30 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бориславци, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-31 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брусевци, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-32 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габерово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-33 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяма долина, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-34 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Главанак, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-35 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно поле, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-36 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Главанак, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-37 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Съдиево, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-38 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ефрем, община Маджарово, област Хасково.;

Заповед № РД-18-39 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златоустово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-40 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малки Воден, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-41 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Брягово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-42 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Попово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-43 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Румелия, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-44 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръженово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-45 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Селска поляна, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-46 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сеноклас, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-47 от 20.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополово, община Маджарово, област Хасково;

Заповед № РД-18-48 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Етрополе, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-49 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибарица, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-50 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойковец, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-51 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брусен, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-52 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лопян, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-53 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъга, община Етрополе, област София;

Заповед № РД-18-54 от 21.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ямна, община Етрополе, област София;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us