Геодезия

Заповеди на шефа на АГКК за отстраняването на ЯФГ

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-38 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-39 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № КД-14-40 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Крали Марко и с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-41 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № КД-14-48 от 28.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Големо Бучино и с. Люлин, община Перник, област Перник;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 02.07.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us