Геодезия

Заповеди на шефа на АГКК за отстраняването на ЯФГ

В ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-38 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община Димово, област Видин;

Заповед № КД-14-39 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана;

Заповед № КД-14-40 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Крали Марко и с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № КД-14-41 от 14.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № КД-14-48 от 28.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Големо Бучино и с. Люлин, община Перник, област Перник;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 02.07.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us