Геодезия

Заповеди на шефа на АГКК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-61 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Плешивец, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-62 от 23.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Върбовчец, община Димово; с. Ружинци, община Ружинци, област Видин.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 10.08.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us