Геодезия

Заповеди от шефа на АГКК за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-702 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-703 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-704 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-705 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Видраре, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-706 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джурово, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-707 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калугерово, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-708 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манаселска река, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-709 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осиковица, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-710 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осиковска Лакавица, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-711 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правешка Лакавица, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-712 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разлив, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-713 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Своде, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-714 от 11.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Правец, община Правец, Софийска област;

Заповед № РД-18-715 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-716 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бел камен, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-717 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-718 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-719 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-720 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-721 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-722 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград;

Заповед № РД-18-723 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен;

Заповед № РД-18-724 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бегово, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-725 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главатар, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-726 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна махала, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-727 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна махала, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-728 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дуванлии, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-729 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-730 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житница, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-731 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-732 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калояново, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-733 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-734 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-735 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухозем, община Калояново, област Пловдив;

Заповед № РД-18-736 от 15.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us