Геодезия

Заповеди за поправка на ЯФГ

В ДВ, бр. 46 от 19.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-29 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Кръшно, с. Миладиновци и с. Дралфа, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-30 от 15.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Сумер, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-31 от 16.04.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бистра, с. Пробуда, с. Съединение, с. Васил Левски, община Търговище, област Търговище;

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 18.06.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us