Геодезия

Заработи нова ГНСС RTK мрежа в България

В България заработи новата наземна ГНСС RTK мрежа 1Yocto. Мрежата е изградена от 42 станции на територията на страната и осигурява подобряване на точността на всички глобални навигационни спътникови системи, използвани в България – GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.

Новата наземна мрежа е сертифицирана с оценка за съответствие на GNSS RTK инфраструктурна мрежа според критериите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи. 1Yocto има сертификат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за национална система за прецизна сателитна навигация в реално време. Системата ще е достъпна от всички ГНСС приемници.

Според обявените от компанията данни RTK технологията, използвана в мрежата, осигурява точност от 5 см.

Мрежата е поредният проект на българска геоинформационна компания Mapex.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us