Геодезия

Защита на дисертационен труд към катедра „Фотограметрия и картография“

На 8.11.2017 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 316 на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторанта към катедра „Фотограметрия и картография“ инж. Цветелина Пламенова Атанасова, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия. Темата на разработката е „Използване на метрични и неметрични камери при заснемане на архитектурни обекти“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански.

Членове на научното жури са проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански, доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева, с резервен член проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов. Външни членове на журито са проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев – ЛТУ, доц. д-р Радка Георгиева Колева – ЛТУ, доц. д-р инж. Люба Василева Павлова – пенсионер, с резервен член: доц. д-р Мария Цанкова Асенова – ЛТУ.

Автореферат и рецензии на журито са достъпни на интернет страницата на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us