Геодезия

Защита на докторска дисертация към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

На 23.05.2017 г. от 16.15 часа, зала 318 в Ректората на УАСГ ще се състои защита на дисертационния труд на ас. инж. Надежда Христова Ярловска. Темата на разработката на докторанта към катедра „Земеустройство и аграрно развитие” е „СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В КРАЙГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“. Научен консултант е проф. д-р инж. Маргарита Мондешка-Недялкова. На интернет страницата на УАСГ е публикуван авторефератът на ас. инж. Ярловска.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us