Геодезия

Оптимизирана технология за гравиметрични измервания представят в УАСГ следващата седмица

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Мария Иванова Николова, редовен докторант към катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет на УАСГ. Събитието ще се проведе в зала 318 на ректората на университета.

Научната разработка с ръководител проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова е на тема: “Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната обработка”.

Авторефератът на дисертационния труд на инж. Николова, заедно с рецензиите и становищата от членовете на научното жури, се намират на интернет страницата на УАСГ на адрес: https://www.uacg.bg/?p=183&l=1&id=3380&f=5.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us