Геодезия

Зимни дипломни защити на специалност „Геодезия“ в УАСГ

От 23.01.2017 г. до 25.01.2017 г. от 09.00 ч. в зала 520 ще се проведат защити на дипломни работи на дипломанти от специалност „Геодезия“. 11 дипломанти ще защитават разработки към катедра „Фотограметрия и картография“, 4 към „Геодезия и геоинформатика“, 2 към „Приложна геодезия“, 2 към „Земеустройство и аграрно развитие“. Председател на държавната изпитна комисия е проф. д-р инж. Славейко Господинов, а членове са проф. д-р инж. Елена Пенева – Златкова, доц. д-р инж. Иван Стефанов Кунчев, доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов, проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански, проф. дтн инж. Станислав Василев Василев и проф. д-р инж. Ана Христева Стоева. Асоциирани членове на комисията са инж. Михаил Стоянов Киров (АГКК), полк. инж. Петър Цочев Данчев (ВГС), инж. Валентин Илиев Йовев (КИГ), инж. Николай Лев Главинчев (КИИП) и инж. Николай Иванов Киров (АГФ).

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us