Геодезия

Зимни дипломни защити на специалност „Геодезия“ в УАСГ

От 23.01.2017 г. до 25.01.2017 г. от 09.00 ч. в зала 520 ще се проведат защити на дипломни работи на дипломанти от специалност „Геодезия“. 11 дипломанти ще защитават разработки към катедра „Фотограметрия и картография“, 4 към „Геодезия и геоинформатика“, 2 към „Приложна геодезия“, 2 към „Земеустройство и аграрно развитие“. Председател на държавната изпитна комисия е проф. д-р инж. Славейко Господинов, а членове са проф. д-р инж. Елена Пенева – Златкова, доц. д-р инж. Иван Стефанов Кунчев, доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов, проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански, проф. дтн инж. Станислав Василев Василев и проф. д-р инж. Ана Христева Стоева. Асоциирани членове на комисията са инж. Михаил Стоянов Киров (АГКК), полк. инж. Петър Цочев Данчев (ВГС), инж. Валентин Илиев Йовев (КИГ), инж. Николай Лев Главинчев (КИИП) и инж. Николай Иванов Киров (АГФ).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us