Визата за проектиране по Закона за устройство на територията

Сряда, 17 Юли 2013

Адв. Михаела Белчева

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община - район „Триадица". Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра". Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора "Ангелова - Белчева".

Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

         Съгласно чл. 140, ал. 1 от ЗУТ възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. В общия случай визата за проектиране представлява копие на действащия подробен устройствен план в обхват поземления имот и съседните му, с нанесени съществуващи сгради, лини на застрояване и допустими височини, както и посочени параметри на застрояване (плътност и интензивност), съгласно нормата на  чл. 140, ал. 2 от ЗУТ. В тази хипотеза визата за проектиране (доколкото е копие на плана и не внася нови факти - не допуска застрояване, различно или непредвидено в плана за застрояване)  не е част от устройственото планиране, а е част от процеса на инвестиционното проектиране и не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност. На обжалване пред съда подлежат одобреният инвестиционен проект и строителното разрешение. Тъй като в този случай инвестиционно проектиране може да бъде извършено и без виза и издаването й не е задължително, то отказът да бъде издадена такава не подлежи на оспорване по съдебен ред. В този смисъл е и преобладаващата съдебна практика - например Определение №3218 от 10.03.2009 г. на ВАС по адм .д. №2638/2009 г., ІІ отделение; Определение №14531 от 20.11.2012 г. на ВАС по адм. д. №12962/2012 г., ІІ отделение.

         Издаването на виза, както и отказът за издаване на виза представляват индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 3 от АПК (индивидуален административен акт е волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, както и отказът да се издаде такъв документ) само в случаите, когато издаването й е задължително - чл. 140, ал. 3 от ЗУТ. Това е така, тъй като в тези случаи визата допуска непредвидено или различно застрояване спрямо предвиденото в ПУП и липсата на виза препятства инвестиционния процес и учредяването на право на строеж и представлява индивидуален административен акт съгласно чл. 214, т. 1 от ЗУТ. Издаването на виза е задължително за следните видове строежи:

  • Чл. 12, ал. 3 от ЗУТ - при застрояване в земеделски, горски и защитени територии без смяна предназначението им с обекти, чиито функции са съвместими с предназначението и при липса на ПУП за територията;
  • Чл. 41, ал. 2 от ЗУТ - при застрояване на урегулирани поземлени имоти с непредвидено в ПУП допълващо застрояване - ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в имота или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два УПИ;
  • Чл. 50 и чл. 51 от ЗУТ - при временни строежи в поземлени имоти, за които с ПУП е предвидено изграждане на обекти- публична собственост на държавата и общините;
  • Чл. 58 и чл. 59 от ЗУТ - застрояване в неурегулирани територии, представляващи неурегулирани малки населени места или извън границите на урбанизираните територии. В този случай за застрояване не се изработва план-извадка, а се издава виза;
  • Чл. 133, ал. 6 от ЗУТ - когато проектът на подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план;
  • Чл. 134, ал. 6 от ЗУТ - когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят разположението и конфигурацията на предвидените сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването;
  • За обекти, представляващи недвижими културни ценности;
  • Чл. 140, ал. 5 от ЗУТ - в населени места с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, ако не се променя характерът на застрояване и само при совобдно и свързано застрояване между два имота. В този случай не се изисква одобряване на план за застрояване.

За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ и съответно тези лица могат да оспорват нейната законосъобразност пред съд.

В случай, че по искане на заявител е издадена виза за проектиране, но по някаква причина той не е доволен от нейното съдържание, то съдържанието не може да бъде оспорено по съдебен ред, тъй като съдът упражнява контрол само за законосъобразност на административните актове - чл. 145, ал. 1 от АПК. Искането за проверка на съдържанието на издадената виза е за нейната правилност и може да се упражни само по административен ред съгласно чл. 81, ал. 2 АПК - Определение №1092 от 30.01.2008 г. на ВАС по адм. д. №11385/2007 г., ІІ отделение.

Прочетена 23858 пъти Последно променена в Понеделник, 21 Декември 2020 09:52

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.