Печат на тази страница
Геодезия

Приет кадастър в област Бургас

Петък, 05 Октомври 2018

В днешния брой 82 на „Държавен вестник“ е публикувана обява за приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище и с. Миролюбово, община Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.11.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

Прочетена 422 пъти