Печат на тази страница
Геодезия

Проект на наредба за създаване и поддържане на специализирани карти подложен на обсъждане

Понеделник, 24 Юни 2019

В портала за обществени консултации е публикуван за обсъждане "Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура".
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 22 юли 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целият текст тук

Прочетена 374 пъти