Приложение на закона за извънредното положение в АГКК

Сряда, 01 Април 2020

Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от СГКК 

 

  1. Всички административни услуги, които се изпълняват  без уведомяване на заинтересовани страни в административното производство и без издаване на заповед, следва да се изпълняват по досегашния ред. Ако някоя от тези услуги е необходимо да приключи с писмен отказ, същият се постановява в съответния срок, след което се съобщава на заявителя. Съгласно чл. 3, т. 1 от закона, срокът за оспорване по съдебен ред на отказа спира да тече. След отмяната на извънредното положение, срокът продължава да тече от където е спрял.
  2. На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта или в придружаващите го документи, като им се дава обичайния за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира.
  3. Жалбите срещу актове, подадени пред административен съд, по които сроковете за оспорване на страните са изтекли преди 13.03.2020 г., но преписките още на са комплектовани, могат да бъдат изпращани на компетентния съд. За останалите случаи, при които сроковете за оспорване изтичат в периода на извънредното положение срокът спира да тече.
  4. Случаите, при които всички заинтересовани страни са се възползвали от възможността, предоставена им по чл. 26 от АПК за подаване на писмени искания, възражения или други документи по проекта за изменение /въпреки, че сроковете им за това са спрели да текат съгласно чл. 3, т. 3 от закона/, следва да бъдат преценявани за всеки конкретен случай, като се иска писмено становище от правните консултанти на СГКК.
  5. Проектите за изменение на КККР по заповеди, които не са влезли в сила до 13.03.2020 г., могат да се актуализират само на основание чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК /по искане на всички страни в производството/. В този случай последващи заявления за изменение на КККР в обхвата на проекта ще бъдат недопустими, тъй като административното производство продължава да е висящо, докато заповедта не влезе в сила. Следва да бъде отчетено също, че отказ от право на обжалване по АПК е недопустим.
  6. Сроковете за съдебно оспорване на актовете спират да текат. Съобщения за издадените вече заповеди или откази могат да бъдат изпращани на заинтересованите страни.
Прочетена 309 пъти Последно променена в Сряда, 01 Април 2020 06:21

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.