Геодезия

АГКК отхвърли офертите от 1 стотинка

Вторник, 20 Ноември 2018
Агенцията по геодезия картография и кадастър публикува Решение РД-19-7 от 16.11.2018 г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец…

Без коментар

Вторник, 20 Ноември 2018
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра” по 12 (дванадесет) обособени позиции”

Коментар на брой 6/2018 г.

Вторник, 20 Ноември 2018
И така, лека полека, може би е крайно време да закрием нашата специалност. Не можем да си представим за какво да съществува някаква професия, която предлага да направи каквото и да било за 1 (една) стотинка. За по-голяма яснота прилагаме справка (стр. 17) за предлаганите ценови оферти от обществена поръчка за създаване на КК и КР на урбанизирани територии по 12 обособени позиции. Ако някой…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в три области

Вторник, 20 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Масларево, област Велико Търново; с. Боровица, с. Вещица, област Видин; с. Голямо градище, с. Гърчиново, с. Горско Абланово, с. Крепча, с.…

Отстранена явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол

Вторник, 20 Ноември 2018
В днешния брой 96 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-8 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в гр. Вълчи дол, ЕКАТТЕ 12574, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със…

Удължават срокът, в който АГКК трябва да надгради информационната си система

Понеделник, 19 Ноември 2018
С две години се удължава срокът, през който Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще може да усъвършенства предоставяните електронни административни услуги. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ. Новият срок е заложен в проект на постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители. Проектът е публикуван…

До пет години ще имаме пълна информация за всеки имот

Петък, 16 Ноември 2018
До 4-5 години ще завърши изработването на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация на кадастралната карта. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, по време на форума „Моят град, моят дом, моят бизнес“ в четвъртък, съобщиха от пресслужбата на ведомството. Съвместната инициатива на министерството на регионалното развитие и благоустройството, икономическата комисия на ООН за Европа, програмата на ООН…

Отстранена явна фактическа грешка в с. Просечен

Петък, 16 Ноември 2018
В днешния брой 95 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-6 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Просечен, ЕКАТТЕ 58654, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със заявление вх.…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в две области

Петък, 16 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Богорово, с. Брадвари, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Зарица, с. Зебил, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калугерене, с. Коларово,…
Страница 7 от 211

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.