Геодезия

Йовев: До края на годината около 66% от територията на страната ще бъде покрита с кадастър

Сряда, 14 Ноември 2018
До края на годината около 66% от територията на страната ще бъде покрита с кадастралната карта. Целият процес по преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрални карти е планирано да приключи догодина с включване на 96 на сто от територията на страната. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев. Той  участва в официалното откриване на конференцията LBS (Location Based Services)…

Свободна позиция в АГКК

Сряда, 14 Ноември 2018
Агенцията по геодезия, картография и кадастър обявяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността началник на отдел  „Преобразуване на планове, карти и регистри", дирекция  „Геодезия, картография и кадастър“. Минималните изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят са: Образование – висше с минимална образователна степен „Магистър“ Професионална област – Геодезия Минимален…

Одобрен кадастър в област Варна

Вторник, 13 Ноември 2018
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: гр. Суворово, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна с. Дръндар, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна с. Николаевка, община Суворово, област…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в шест области

Вторник, 13 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Садово, с. Съединение, област Бургас; с. Климентово, област Велико Търново; с. Веслец, област Враца; с. Ботров, с. Дряновец, с. Пейчиново, с.…

Приет кадастър в област Смолян

Вторник, 13 Ноември 2018
Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин, и с. Забърдо, община Чепеларе. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 94 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Подозират Русия в заглушаване на GPS по време на учения на НАТО

Понеделник, 12 Ноември 2018
Финландският министър-председател Юха Сипиле заяви, че GPS сигналът във Финландия е бил умишлено разстроен по време на военно учение на НАТО в страната през последните седмици, предаде Ройтерс. Подозренията сочат към Русия. Миналата седмица службите за въздушна навигация във Финландия отправиха предупреждение за въздухоплаването заради значително заглушаване на GPS сигнала в северната част на страната. Норвегия направи подобно предупреждение за загуба на GPS сигналите за…

Обнародваха промени в нормативни актове, касаещи промяна на предназначението на земеделски земи

Петък, 09 Ноември 2018
В днешния брой 93 на "Държавен вестник" са обнародвани промени в три нормативни акта, касаещи промяната на предназначенито на земеделските земи. Това са Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Законаза собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. Промените са направени с Постановление № 238 от 5…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четири области

Петък, 09 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Баничан, с. Борово, с. Буково, с. Господинци, с. Корница, област Благоевград; с. Пчелин, с. Везенково,  с. Велислав, с. Горово, с. Дъбовица,…

Промяна на граница между два съседни поземлени имота в урбанизирана територия по взаимно съгласие на собствениците им

Четвъртък, 08 Ноември 2018
Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. Била е член на Софийска адвокатска колегия, извършвала е консултации и е осъществявала процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ и граждански спорове в областта на вещното право. Промяната на граница между…
Страница 8 от 211

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.