Геодезия

Проблеми и надежди за геодезистите

Вторник, 22 Януари 2019
Изминалата 2018 г. не може да се нарече успешна за геодезията. Остават проблемите – с качеството на геодезическата продукция и с ниското заплащане на труда. В доклада си „Актуални проблеми на геодезия у нас”, изнесен на симпозиума по геодезия, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в началото на ноември (http://symp2018.geodesy-union.org/wp-content/uploads/2018/11/2.pdf), инж. Цветен Боев и инж. Иван Калчев очертават доста задълбочено проблемите. Те отбелязват, че…

Ползването на данни от Сентинел-1 и Сентинел-2 в практиката

Вторник, 22 Януари 2019
гл. ас. д-р Христо Николов, ИКИТ-БАН, доц. д-р Мила Атанасова-Златарева В рамките на ежегодната 14-та международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“, организирана от Института за космически изследвания и технологии и проведена в Руския културно-информационен център в София, като съпътстващо събитие се проведе еднодневен обучителен семинар на 7 ноември. Основна негова тема бе ефективно използване на получаваните по програма „Коперник“ на Европейската комисия данни от сателитите…

Доц. Румяна Захариева от УАСГ за идеята за ползване на отпадъци за строителство на сгради

Вторник, 22 Януари 2019
Тънкостта е балансът между околната среда, икономика и техническо решение Румяна Захариева е строителен инженер-магистър по строителство на сгради и съоръжения. Доктор на Университета Артоа, Франция. Доцент в УАСГ  по строителни материали и строителни изолации. Има над 85 научни публикации и над 250 цитирания на научните трудове. Основните теми на изследователски интерес са: устойчиво развитие и строителство, оползотворяване на строителните отпадъци, супервисокоякостни бетони, авангардни строителни…

Континенти се крият под Антарктида

Вторник, 22 Януари 2019
Спътникът на ЕКА GOCE с невероятни разкрития за леда на южния полюс Леденият континент освен като резервоар за изучаване на историята на Земята се оказа, че е и изпълнен със загадки. Оказва се, че източната част на Антарктида е гробница от континентални останки, а не както се смяташе досега - замръзнал тектоничен монолитен блок. Такива са заключенията на геофизици от германския университет в Кил, които…

Спътниците на „Галилео“ подкрепиха Теорията на Айнщайн

Вторник, 22 Януари 2019
Два апарата с ексцентрична орбита правят пробив в науката Два европейски навигационни спътника, изстреляни през 2014 г. в погрешна орбита, направиха възможно ползването им по предназначение и дори много повече - това да проверят истинността на теорията на относителността на Айнщайн. Специалистите от Центъра за приложни космически технологии и микрогравитация в Бремен и Парижката обсерватория възнамеряват да проследят положението на двата спътника на орбита, като…

Открито е производство по създаване на кадастър в община Тутракан

Вторник, 22 Януари 2019
Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра. КККР се създават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Тутракан с номер 09-95 от 13.11.2018 г. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри,…

Приет кадастър в областите Бургас, Пазарджик, Плевен и Пловдив

Вторник, 22 Януари 2019
Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик с. Буковлък, община Плевен с. Крумово и с.…

Приет кадастър в област Русе

Вторник, 08 Януари 2019
Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на: недвижимите имоти за частта от землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща имоти с № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване – друга жилищна територия. урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.…

Публична защита на дисертационен труд за точността при позициониране в реално време чрез ГНСС

Понеделник, 07 Януари 2019
На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова. Тя е докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геодезия и геоинформатика" с научен консултант проф. д-р инж. Момчил Минчев. Темата на дисертационния труд на инж. Илиева-Цветкова: „Изследвания върху точността и ефективността на методите за ГНСС позициониране в реално време”.…
Страница 9 от 216

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.