Геодезия

АГКК е предоставила над 1,5 милиона услуги за половин година

Понеделник, 03 Декември 2018
Над 1,5 милиона броя услуги е предоставила Агенцията по геодезия, картография и кадастър на граждани, ведомства, общини и дружества само за първото полугодие на тази година. Това показват данните на агенцията. От тях почти 1,3 милиона са изпълнени от службите по геодезия, картография и кадастър в страната, 1535 броя – от Геокардфонда, а 240 131 е броят на извършените онлайн справки и услуги. Това съобщиха…

АГКК обяви обществена поръчка за създаване на кадастър

Петък, 30 Ноември 2018
Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново. Процедурата е разделена в девет обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 2075212 лв. без ДДС. Кандидатите…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

Петък, 30 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Аспарухово, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово,…

Отстранена явна фактическа грешка в с. Мечка

Петък, 30 Ноември 2018
В днешния брой 99 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-9 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Мечка, ЕКАТТЕ 47963, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със заявление вх. №…

УАСГ търси асистент към катедра „Приложна геодезия“

Четвъртък, 29 Ноември 2018
Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидат за заемане на академична длъжност „асистент”, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Приложна геодезия“ при Геодезическия факултет. Кандидатите трябва да подадат документи в срок от 2 месеца от публикуването на обявата (28.11.2018 г.). Повече информация може да се получи на телефони 02/963-52-45/вътр. 449 и 02/866-90-54. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202,…

Ограниченията на Брексит принуждават британски производител на сателити да изпраща работа в Европа

Вторник, 27 Ноември 2018
Ограниченията на Брексит накараха Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) да търси сътрудничество от компании в континенталната част на Европа. SSTL  продължава да бъде единственият дизайнер и производител на полезния навигационен товар на всички сателити на "Галилео". От компанията съобщават, че след като Великобритания напусне ЕС, ще бъде забранено да тества класифицирани елементи от тях. ЕС потвърди, че Великобритания вече няма да има достъп до класифицираните…

Одобрен кадастър в област Ловеч

Петък, 23 Ноември 2018
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Градежница, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч с. Голям извор, община…

Отстранена явна фактическа грешка в с. Чернево

Петък, 23 Ноември 2018
В днешния брой 97 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-7 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Чернево, ЕКАТТЕ 80861, община Суворово. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със заявление вх.…

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в пет области

Петък, 23 Ноември 2018
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Завет, с. Прилеп, с. Скала, с. Терзийско, с. Чубра, област Бургас; с. Вързулица, с. Петко…
Страница 2 от 207

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.