Новини

1.4 млрд. лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 39 големи общини

39-те общини на най-големите и средно големи градове в страната ще са междинни звена за избор и оценка на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Финансовият ресурс, с който ще могат да бъдат подкрепени проекти е 701 млн. евро. Новият подход за получаване на средства се прилага за първи път в България.

Oбщините сключиха споразумения за делегиране на функции на междинни звена за избор и оценка на проекти за финансиране по първата приоритетна ос на програматаза по-малко от 30 минути вчера.

Предстои да се изготвят инвестиционните програми и да бъде набавен подбор на проектите, които ще се представят пред Управляващия орган за одобрение.

За да станат по-добро място за живеене българските градове ще финансират не само проекти за улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и детски градини, а и културна, социална и здравна инфраструктура. 39-те големи градове в страната сами ще могат да изберат как да вложат ресурса от 1.4 млрд. лв.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Шишков коментира промени в ЗУТ
  Шишков коментира промени в ЗУТ

  Фактите и проблемите, които продължаваме да констатираме от предишния служебен кабинет, са свързани с възложеното от държавата строителство, което се е превърнало в незаконно заради

 • Създадоха материал-хамелион за строителството
  Създадоха материал-хамелион за строителството

  Изследователи от Чикагския университет са разработили подобен на хамелеон строителен материал, който променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост

 • Празнуваме метрото с конференция в УАСГ
  Празнуваме метрото с конференция в УАСГ

  С международна конференция на тема “Иновативни архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще празнуваме

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us