Новини

10 проекта за градско развитие на стойност 33 млн. лв са одобрени за финансиране

Фондовете за градско развитие одобриха 10 проекта на обща стойност 33,4 млн. лв., от които 17,3 млн. лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж“. Сред тях са проектът за възстановяване на синагогата във Видин и превръщането й в туристически обект, градска зона на Плевен и други.

С 369,7 млн. лв. към Фонда на фондовете бяха създадени три Фонда за градско развитие, които заедно с привлечените средства управляват около 585 млн. лв. Те могат да бъдат използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции в проекти за подобряване на градската среда в 39 града, в сферата на туризма и културното наследство, напомни министър Петя Аврамова от МРРБ.

Представители на българския бизнес могат да участват като крайни получатели на кредитно финансиране за проекти както в областта на спортната инфраструктура, зоните с потенциал за икономическо развитие, градската електромобилност и подобряване на градската среда, така и като партньори на общините в реализацията на мерки в подкрепа на обекти на културното наследство.

Аврамова обърна внимание на благоприятните условия на този вид финансиране – усреднена лихва по кредитите под пазарната, до 20 години срок за погасяване за проекти за градско развитие и в сферата на туризма, както и 15 г. за проекти за енергийна ефективност. Има и гратисен период за главницата по финансирането, който е до 3 г. за градско развитие и в сферата на туризма и културното наследство и до година и половина за проекти за енергийна ефективност.

Регионалният министър напомни, че инициативата JESSICA, 66 млн. лв. от която бяха от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., привлече четири пъти по-голямо частно финансиране. С финансовия инструмент са реализирани 40 проекта и са разкрити над 600 нови работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Сред най-значимите инвестиции с участието на българския бизнес са строителството на завод за замразени тестени изделия в Пловдив, за резервни части в зона с потенциал за икономическо развитие в Русе, реконструкция и покупка на ново оборудване за болници в София, строителството на спортните комплекси Арена Бургас и „Зона Б-5-4” в гр. София и много други. Инициативата е отворена за кандидатстване за българския бизнес и местните власти и към настоящия момент с хоризонт до 2025 г.

Нашите очаквания са, че с предвиденото изпълнение на финансовите инструменти ще се насърчат публично-частните партньорства с цел повишаване на качеството на живот на хората и стимулиране на икономическата активност. Само с общи усилия можем да постигнем добри резултати и да допринесем за по-доброто бъдеще на българските градове и райони, като намалим различията и спрем обезлюдяването, каза Петя Аврамова в заключение.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us