Новини

140 км третокласни пътища са оправени през 2020 г.

Над 140 км третокласни пътища са рехабилитирани през 2020 г. с около 131 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно, за текущ ремонт, поддържане и превантивни ремонти по този клас пътища през миналата година са сертифицирани около 150 млн. лв., които са от държавния бюджет. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол.

Третокласните пътища в страната са с обща дължина 11 800 км, като по-голямата част от тях са в незадоволително състояние. От тяхното построяване е изминал дълъг период от време и поддръжката им, както и основното им ремонтиране е свързано със значителен финансов ресурс, отчете Аврамова. През годините, при ограничени ресурси, приоритетно средствата се насочват към по-натоварените направления, но това в никакъв случай не означава, че значението на третокласната пътна мрежа се подценява, тъй като тя има водеща роля за малките населени места в отделните региони. Продължава внимателното планиране на бюджета за 2021 г., като стремежът е поетапно включване на третокласните пътища в подходяща ремонтна програма, така че след няколко години да се постигне цялостно обновяване, каза тя.

По трасето извън населените места на третокласния път Искър – Староселци – Ставерци през миналата година са извършени частични ремонтни дейности на стойност 581 226 лв. Положени са асфалтови пластове в големи участъци, подравнени са банкети, подобрено е отводняването и е ремонтирано голямо мостово съоръжение над р. Искър. И през тази година ще се изпълняват дейности чрез програмата за текущ ремонт и поддържане, като ще бъдат планирани съобразно разполагаемия финансов ресурс, коментира Петя Аврамова.

Незадоволително е състоянието на третокласния път Искър – Писарево – Горни Дъбник с дължина 14,135 км, за което допринася и недоброто възстановяване на пътната настилка в с. Писарево след изграждането на нов водопровод, информира още министър Аврамова в отговор на друг въпрос. През 2020 г. е изпълнено изкърпване на настилката на пътя и изрязване на храсти за по-добра видимост. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи и локални ремонти на участъци със слягания на стойност около 38 хил. лв. Използват се благоприятните климатични условия през зимния период и се работи на трасето, като дейностите по изкърпване ще продължат, допълни тя.

През 2019 г. е извършено цялостно преасфалтиране на 10 км от третокласния път Пъстрово – Сърневец – Съединение, като на участък с дължина 64 м между селата Сърневец и Съединение, поради големи пропадания, е извършен локален ремонт, информира още регионалният министър в отговор на въпрос. За цялата отсечка е планирано полагане на хоризонтална маркировка и монтиране на пътни знаци, които ще се изпълняват по два отделни договора. Полагането на маркировката e възложено през настоящия месец, като крайният срок за изпълнение, при благоприятни климатични условия, е до 28.02.2021 г. Възложен е и монтаж на пътни знаци. С изпълнението им ще завършат планираните от АПИ дейности за подобряване на експлоатационното състояние на участъка от пътя, посочи Петя Аврамова.

Министърът напомни, че по Оперативна програма „Региони в растеж“ в област Плевен са рехабилитирани 11 км от пътя Плевен – Ловеч и 9 км от пътя Червен бряг – Чомаковци. Със средства от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България се ремонтират над 9 км от трасето между Гулянци и Долна Митрополия, като изпълнението до момента е 40%. През месец март трябва да завърши текущият ремонт на 14 км от пътя Луковит – Червен бряг – Кнежа – Оряхово, а месец септември е срокът за изпълнението на дейностите по 25 км от отсечката (о.п. Плевен – Луковит) – Крушовица – Садовец – граница с област Ловеч. В програмата за проектиране на АПИ е включено и разработването на разширен идеен проект за югоизточен обходен път на гр. Плевен.

Знам, че в цяла България има пътни отсечки, които се нуждаят спешно от ремонт и рехабилитация. Моето желание като министър и желанието на колегите от АПИ е да имаме възможност да правим основен ремонт и цялостно преасфалтиране навсякъде по пътищата в България. Факт е, че това няма как да се случи за 1 година. Поетапно се опитваме да работим във всички области и там, където се приоритизира дадена отсечка, да правим цялостен ремонт. В останалите се налага да правим текущ ремонт и поддържане, коментира министър Аврамова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us