Новини

172 детски градини, училища и университети са обновени

172 детски градини, училища и университети, в които се обучават 84 837 деца, ученици и студенти, са модернизирани досега с безвъзмездна финансова помощ по управляваната от регионалното министерство Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Това става ясно от писмен отговор до народен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

По ОПРР 2014-2020 се предвижда да бъдат обновени общо 449 обекта на образователната инфраструктура – 307 училища, 124 детски градини, 13 висши училища и 5 обединени детски комплекса в 81 града. В тях ще бъдат вложени 610,8 млн. лв. От обновената в резултат на инвестицията материална база ще бъдат облагодетелствани 251 910 ученици.

От реновираните до момента 172 сгради, 47 са училища и 35 са детски градини. Те са в 39-те големи общини в страната и са финансирани по първата приоритетна ос на програмата – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. В тях се обучават общо 45 630 деца. По останалите приоритетни оси са финансирани строителните дейности, с които са подобрени условията за грижа за деца или образование на 39 207 студенти, ученици и деца в 9 университета, 63 училища и 18 детски градини, посочва още регионалният министър.

160 учебни заведения са с ново оборудване след инвестиции по програмата.

Така Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ в Смолян, Средно училище „Васил Левски“ в Карлово и Професионалната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград вече имат многофункционални спортни зали, като новият физкултурен салон в Карлово има тенис корт на покрива.

Съществуваща сграда на Дома за деца лишени от родителски грижи „Ал. Г. Коджакафалията“ е преустроена в иновативно училище. Създадена е съвременна база за провеждане на по-качествено образование, която подпомага процеса на навлизане на информационните и комуникационните технологии в училищата. Доставени и инсталирани са 25 преносими компютъра, по 24 интерактивни дъски и мултимедийни проектори, 26 компютъра и монитори, слушалки и микрофони, софтуер за текстообработка, електронни таблици и презентации, цветни мултифункционални устройства. На база внедреното оборудване, е обособен кабинет по роботика, който е уникален за образователната инфраструктура в Югоизточен район.

В резултат на изпълнение на проект с финансиране от ОПРР Основно училище „Христо Ботев“ в Търговище разполага с преносима класна стая – 30 таблета, 1 учителски лаптоп и софтуер за управление на преносимата класна стая, екран с технология 3D, принтер с технология на печат 3D, интерактивни бели дъски. За нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в гр. Исперих е доставен трактор.

В 39-те големи общини по проекти за повишаване на енергийната ефективност вече са обновени 20 обществени сгради, се посочва още в отговора на министъра. Това са сгради на държавна и общинска администрация, 7 районни полицейски управления и 25 районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и 75 жилищни сгради. Като резултат годишното потребление на първична енергия от обществените сгради трябва да бъде понижено с близо 12 млн. kWh/година, а преминалите в по-горен клас на енергопотребление домакинства са 1154. Изградени са нови или са подобрени над 30 км линии на обществения транспорт. Почти 975 хил. жители на тези общини вече се възползват от облагородени незастроени площи в градските райони или рехабилитирани 93 булеварда, улици и пешеходни зони, 13 площада, 4 надлеза, 24 парка и градини и 8 междублокови пространства и детски площадки. Над 2000 лица ползват рехабилитираните 183 социални жилища в градските райони и модернизираните 2 обекта за социални услуги.

В отговора си Петя Аврамова отчита, че още 505 сгради в страната са с повишена енергийна ефективност в резултат от инвестиции по други приоритетни оси на ОПРР. От тях 330 са жилищни, обитавани от над 4020 домакинства. Очакваното понижаване на годишното потребление на първична електроенергия от обществените сгради е близо 52 млн. kWh/година.

Със средства от ОПРР центровете за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат със 152 съвременни линейки.

Подкрепени са също 44 обекта на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация, предназначени за грижи за деца или образование на общо над 3034 лица.

По приключилите до края на месец август проекти за реконструкция или модернизация на републиканска пътна инфраструктура по програмата са рехабилитирани над 145 километра пътища.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us